Entrusted Export Services

SUPPORT ONLINE

: +84-733-833686 Xuất khẩu:+84-915 048039
Nội địa: +84-01293 369379

Entrusted Export Services

Code : 20
Update : 17/10/2013 - 16:34
Views : 4156
Price : Call
 
Product Information

 Entrusted export services

 

 _  Nhận ủy thác xuất khẩu gạo dưới sự bảo lãnh của Ngân Hàng BIDV , Eximbank , Techcombank 

- Thay mặt khách hàng ký kết hợp đồng ngoại thương.

 - Chuẩn bị đầy đủ thủ tục xuất khẩu đúng theo quy định.

 - Làm thủ tục xin C/O (nếu có).

 - Làm thủ tục thanh toán qua ngân hàng trong vòng 1 ngày.

 - Xuất hoá đơn trả hàng theo luật định.

Components

The same product group

  • No product